• interna revizija – kontrola poslovnih knjiga za potrebe menadžmenta sa izvještajem o procjeni financijskih i poreznih rizika
  • interna kontrola vašeg računovodstva – ako želite dodatno provjeriti Vaše poslovne knjige, a ne želite platiti reviziju
  • samo izrada završnih izvješća – izrađujemo završne izvještaje na temelju knjiženja Vašeg internog računovodstva
  • računovodstveno savjetovanje – savjetovanje po potrebi za neke izvanredne situacije
  • računovodstvo u vašem uredu na vašem programu – ne želite zapošljavati računovođu ali imate potrebu da se računovodstvo radi kod Vas u uredu, na Vašem programu
  • vršimo edukacije iz područja računovodstva – seminari ili interne edukacije Vaših zaposlenika
  • izrada statističkih izvještaja za potrebe Državnog zavoda za statistiku
  • asistencija pri postupku odobravanja kredita i leasinga – popunjavanje obrazaca potrebnim financijskim i ostalim pokazateljima

Kontaktirajte nas

IME *
PREZIME *
EMAIL ADDRESS *
BROJ TELEFONA

NASLOV PORUKE

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?